Υπηρεσίες

image

Η μετάφραση αφορά στη μεταφορά ενός μηνύματος από μια γλώσσα αφετηρίας σε μια γλώσσα-στόχο. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει την απλή μετατροπή του εγγράφου από τη μια γλώσσα στην άλλη, αλλά συνίσταται σε μια σύνθετη διαδικασία που ξεκινά με την αποκωδικοποίηση του αρχικού μηνύματος και ολοκληρώνεται με τον έλεγχο του μεταφράσματος.

Οι συνεργάτες που επιλέγουμε στο «Σύγχρονο Μεταφραστικό Κέντρο» είναι επαγγελματίες μεταφραστές με επαγγελματική εμπειρία και συνεχή κατάρτιση. Η χρήση μεταφραστικών εργαλείων (CAT Tools) βοηθά να εξασφαλίσουμε το επίπεδο και την ακρίβεια των μεταφράσεών μας.

Επιπλέον, υπάρχει δυνατότητα παροχής επίσημων μεταφράσεων, βάσει του Π.Δ. 169, ΦΕΚ 156, τεύχος Α, 2/7/2002.

Πιο συγκεκριμένα, αναλαμβάνουμε:

Μετάφραση

  1. Επίσημες μεταφράσεις που κατατίθενται και γίνονται αποδεκτές από φορείς του Δημοσίου (βάσει του Π.Δ. 169 της 17.06.2002 (ΦΕΚ 156/2.7.02)
  2. Μεταφράσεις τεχνικών κειμένων (τεχνικά εγχειρίδια, κατάλογοι και πιστοποιητικά προϊόντων, εγχειρίδια χρήστη κ.ά.)
  3. Μεταφράσεις νομικών κειμένων (συμβάσεις, καταστατικά, πρακτικά κ.ά.)
  4. Μεταφράσεις οικονομικών κειμένων (ετήσιες εκθέσεις, λογιστικά έγγραφα, χρηματοοικονομικές καταστάσεις κ.ά.)
  5. Μεταφράσεις ιατρικών κειμένων (έγγραφα αποτελεσμάτων εξετάσεων, ιατρικές πληροφορίες, φυλλάδια οδηγιών κ.ά.)
  6. Μεταφράσεις κειμένων γενικού περιεχομένου

Μετάφραση ιστοσελίδων

Στο «Σύγχρονο Μεταφραστικό Κέντρο», αναλαμβάνουμε τη μετάφραση της ιστοσελίδας σας με ακρίβεια και αποτελεσματικότητα, με δυνατότητα τοπικής προσαρμογής (localisation), ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Συγγραφή και επιμέλεια κειμένων

Για τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πελατών μας, προσφέρουμε τη δυνατότητα συγγραφής και επιμέλειας κειμένων σε ξένη γλώσσα καθώς και επιμέλειας ήδη μεταφρασμένων κειμένων, με έλεγχο σε μορφοσυντακτικό, γραμματικό και εννοιολογικό επίπεδο.

Υποτιτλισμός

Στο «Σύγχρονο Μεταφραστικό Κέντρο» προσφέρουμε τη δυνατότητα υποτιτλισμού βίντεο, είτε υπάρχει ήδη η μετάφρασή τους είτε ακόμη και αν θα πρέπει πρώτα να γίνει απομαγνητοφώνηση κι έπειτα μετάφρασή τους.

προφίλ

Υπεύθυνη του “Σύγχρονου Μεταφραστικού Κέντρου” είναι η Εύη Σμαρλαμάκη, επίσημη μεταφράστρια, πτυχιούχος του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου με μεταπτυχιακή ειδίκευση στη Θεωρία και τη Διδακτική της Μετάφρασης.

Σε συνεργασία με συναδέλφους, επαγγελματίες μεταφραστές, είμαστε σε θέση να καλύψουμε κάθε ανάγκη σας για μετάφραση, από και προς την ελληνική γλώσσα.

Μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Επαγγελματιών Μεταφραστών Πτυχιούχων Ιονίου Πανεπιστημίου (Π.Ε.Ε.Μ.Π.Ι.Π.), η οποία συμμετέχει στις διεθνείς ενώσεις FIT και EULITA.

Οι γλώσσες δεν αποτελούν εμπόδια επικοινωνίας αλλά γέφυρες γνωριμίας με τον κόσμο.
Ελάτε να γνωριστούμε!

ομάδα

ΕΥΗ ΣΜΑΡΛΑΜΑΚΗ

ΕΥΗ ΣΜΑΡΛΑΜΑΚΗ

Επίσημη μεταφράστρια, υπεύθυνη Κέντρου

Πτυχιούχος του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου με μεταπτυχιακή ειδίκευση στη Θεωρία και τη Διδακτική της Μετάφρασης.

ΑΛΛΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΑΛΛΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

-

Σε συνεργασία με συναδέλφους, επαγγελματίες μεταφραστές, είμαστε σε θέση να καλύψουμε κάθε ανάγκη σας για μετάφραση, από και προς την ελληνική γλώσσα.

Γιατί να μας επιλέξετε:

%
Εγγύηση ποιότητας
%
Εμπειρία και εξειδίκευση
%
Ανταγωνιστικές τιμές
%
Ευελιξία
%
Επαγγελματισμός και εχεμύθεια