Υπεύθυνη του “Σύγχρονου Μεταφραστικού Κέντρου” είναι η Εύη Σμαρλαμάκη, επίσημη μεταφράστρια, πτυχιούχος του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου με μεταπτυχιακή ειδίκευση στη Θεωρία και τη Διδακτική της Μετάφρασης.

Μέλος της Πανελλήνιας Ένωσης Επαγγελματιών Μεταφραστών Πτυχιούχων Ιονίου Πανεπιστημίου (Π.Ε.Ε.Μ.Π.Ι.Π.), η οποία συμμετέχει στις διεθνείς ενώσεις FIT και EULITA.